דילוג

תקנון האתר


האתר משמש כחנות וירטואלית טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

א. מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצר כולל דמי משלוח בהזמנה מעל 199 שקלים. סוגי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה או משלוח מחוץ לישראל ו/או הובלה חריגה. (הובלה חריגה משמעותה הובלה מעל 20ק"ג לקומות גבוהות ללא מעלית או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים).

 

ב. אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה

האתר הוא משווק מוצרים של יבואנים ויצרנים שונים. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 ניתנת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם עולה על 150 ש"ח תעודת אחריות של היבואן או היצרן במהלך השנה הראשונה. יובהר כי בהתאם לתקנות, במכר של מוצר שמחירו עולה על 400 ש"ח, יחולו על האתר חובות היצרן או היבואן כאשר אין אפשרות לאתרם.

 

ג. זמני אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו. 

 

ד. ביטול עסקה

1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. 

2. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. 

3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

8. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

ה. מלאי:

 האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

 

ו. מדיניות הגנת פרטיות

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.


איזה נתונים אנחנו אוספים ? 
המידע שנשמר במערכת הוא: שם לקוח, כתובת למשלוח, טלפון  וכתובת דוא"ל.

מה אנחנו עושים עם המידע : 
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).  משלוח למשתמש, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב, מידע אינפורמטיבי אודות בית הובי, שירותיה ומוצריה, לרבות מוצרי צד שלישי שישווקו ו/או יופצו ו/או יוצעו למשתמש, כמו גם עלון חדשות Newsletter הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע למוצרים שרכש המשתמש, ככל שרכש, או מוצרים ו/ו שירותים אחרים שעשויים, לדעת בית הובי לעניין את המשתמש, לרבות חומרים פרסומיים, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. 
האם המשתמש יכול לבקש מחיקה של הנתונים שלו ?   
המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי
 
איך המשתמש מבקש מחיקה של נתונים?
1. באמצעות פניה בכתב לשירות לקוחות בית הובי בדוא"ל hobbypet.co.il@gmail.com 
2. באמצעות לחיצה על הקישור Unsubscribe שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח למשתמש מבית הובי. 
3. באמצעות פניה לשרות הלקוחות בצור קשר 
כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי בית הובי. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של בית הובי לעשות שימוש במידע לכל המטרות האחרות המנויות.  

 

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. 

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר למייל hobbypet.co.il@gmail.com

 

ז. אחריות כללית בגין פעילות האתר

1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

 

ח. תמונות להמחשה:

החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.  לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

 

ז. אמצעי התשלום:

1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי בתוקף ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. את מספר כרטיס האשראי ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך באתר.

2. לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי שלך, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל וישלחו אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (10) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך עשרה ימים, האתר ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלע
3. התשלום באתר מאובטח בתקן PCI-DSS

 

השוואת מוצרים

{"one"=>"בחירת 2 או 3 פריטים להשוואה", "other"=>"פריטים נבחרו"}

בחירת מוצר ראשון להשוואה

בחירת מוצר שני להשוואה

בחירת מוצר שלישי להשוואה

השוואה