Logo
חייגו לייעוץ חינם |
סינון לפי מחיר
מותגים
[14]
סוג המוצר
[10]
[4]
הספק (ליטר בשעה)
[4]
[1]
[3]
[2]
[2]
[2]
גובה מים מקסימאלי
[2]
[6]
[3]
[1]
[2]

משאבות מים

מיין לפי:
הצג אפשרויות סינון
 
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ400
הספק: 400 ליטר בשעה 
גובה מים: 0.7 מטר 
צריכת חשמל: 7 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים

מצב עבודה טבול FL
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 120 ועד 400 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 0.7 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 7 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 63X38X71 מ"מ
99 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ800
הספק: 800 ליטר בשעה 
גובה מים: 1.2 מטר 
צריכת חשמל: 9 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 300 ועד 800 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 1.2 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 9 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 104X73X104 מ"מ
195 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ1200
הספק: 1200 ליטר בשעה 
גובה מים: 1.7 מטר 
צריכת חשמל: 17 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 400 ועד 1200 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 1.7 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 17 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 104X73X104 מ"מ
249 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ1700
הספק: 1700 ליטר בשעה 
גובה מים: 2.1 מטר 
צריכת חשמל: 33 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 600 ועד 1700 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 2.1 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 33 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 109X70X96 מ"מ
295 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ4500
הספק: 4500 ליטר בשעה 
גובה מים: 3.1 מטר 
צריכת חשמל: 50 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 1700 ועד 4500 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 3.1 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 50 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
749 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ6000
הספק: 6000 ליטר בשעה 
גובה מים: 4.1 מטר 
צריכת חשמל: 70 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 2200 ועד 6000 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 4.1 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 70 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
975 ₪
Newaמשאבת מים Newa Jet NJ8000
הספק: 8000 ליטר בשעה 
גובה מים: 4.5 מטר 
צריכת חשמל: 86 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים  
 
מצב עבודה טבול FL (עם המסננת) או חיצוני TB (עם מחבר מצורף)
קומפקטית ביותר עם פרופלור ייחודי השונה מכל חברה אחרת דבר המבטיח עבודה שקטה לאורך שנים
מגיע עם בורר לשינוי הספק השאיבה בין 1700 ועד 8000 ליטר לשעה
המשאבה מעלה את המים עד לגובה מקסימאלי של 4.5 מטר
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
הספק: 86 וואט
מתאים למים מלוחים ומתוקים
1190 ₪
Newaראש כוח Newa Maxi MP400
הספק: 400 ליטר בשעה 
גובה מים: 0.75 מטר 
צריכת חשמל: 5 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 50X135X157 מ"מ
165 ₪
Newaראש כוח Newa Maxi MP600
הספק: 600 ליטר בשעה 
גובה מים: 1.35 מטר 
צריכת חשמל: 7.5 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 50X135X157 מ"מ
185 ₪
Newaראש כוח NEWA Maxi MP900
הספק: 900 ליטר בשעה 
גובה מים: 1.47 מטר 
צריכת חשמל: 8.5 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 50X135X157 מ"מ
225 ₪
Newaראש כוח Newa Maxi MP1200
הספק: 1200 ליטר בשעה 
גובה מים: 1.75 מטר 
צריכת חשמל: 14 וואט 
יצרן: נווה איטליה אחריות: 3 שנים
אורך כבל החשמל 1.5 מטר
מתאים למים מלוחים ומתוקים
מידות: 50X135X157 מ"מ
249 ₪